ENG | BG

close
close
 

Над 18 милиона лева дължи администрацията за различни дейности и услуги

„Положението в община Видин мога да го определя като бедствено” - така Герго Гергов определи ситуацията към днешна дата, дни след като встъпи в длъжността кмет на Община Видин и се запозна в детайли по темите за задълженията на администрацията. Той подчерта, че трябва да се предоговорят всички задължения, в противен случай запорите върху сметките на общината ще продължат. „Това поставя в невъзможност институцията да изпълнява най-основните си дейности и да се разплаща с доставчици на услуги”, уточни Гергов. В петък кметът се срещна с представители на фирмата, ангажирана със сметопочистването и сметоизвозването, с които са постигнати договорки да възстановят задълженията си. Днес Герго Гергов имаше среща и с представители на ЧЕЗ, относно задълженията на общината и за електроенергия.

„Неразплатените суми към момента възлизат на над 18 милиона лева”, уточни Ирена Горанова – главен счетоводител. По думите й общината дължи голяма сума за ел.енергия, водоснабдяване, чистота, строителни материали, озеленяване, охрана на обекти и други дейности. Запорите върху авоарите на институцията са за близо 7 милиона лева, показа актуална справка от счетоводния отдел. „Общо запорите са за над 10 милиона лева, от тях са изплатени малко над 4 400 000 лв.”, каза още Горанова. В графа „Вземания” пък се очакват постъпления от над 7 700 000 лева. Над 3 400 000 лева е сумата, която физически лица дължат на администрацията, 4 260 000 – от юридически лица. Кметът допълни, че се изготвя погасителен план, в който са заложени действия по увеличаване на приходите, постъпващи в общинската хазна и вдигане на разплащанията с 15%. „Според този погасителен план общината ще може да издължи всичките си задължения до пет години”, подчерта Гергов.

За подобряване на сметопочистването е назначена нова проверка на дейностите, извършвани от фирма „Титан Ас” и броя на контейнерите, разположени във всички населени места в общината. „Въпреки че се дължат средства за извършена дейност в това направление, общината предяви претенции за неизпълнение на задълженията от страна на фирмата, с която е сключен договор”, каза от своя страна Борислав Борисов – началник сектор „Екология, озеленяване и чистота”. След срещата с представители на фирмата бе мобилизирана цялата налична техника, за да се справят с изоставането в графика си. Общата сума, гласувана от Общински съвет за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване в региона е почти 2 280 000 лева. „Даден ни е един месец отсрочка от фирмата, за което аз благодаря за разбирането им, но държа всяка страна по договора да изпълнява задълженията си”, подчерта още Гергов.

На пресконференцията бе представена и структурата на административния капацитет на общината. „1 052 души работят в структурите на общината, 181 от които в администрацията, останалите - в общинските направления, предприятия и специализирани дейности”, съобщи Иванела Андреева – секретар на община Видин. Гергов поясни, че ще бъде извършена пълна ревизия и на човешките ресурси и при необходимост ще има преструктуриране на отделите и направленията. „Убеден съм, че ако служителите са мотивирани, резултатите ще бъдат по-добри”, подчерта кметът. Според него администрацията трябва да обслужва бързо, ефективно и любезно гражданите и най-вече да работи в услуга и интерес на обществото.

 
X