ENG | BG

close
close
 

Община Видин ще акцентира върху изготвянето на генерален план за преодоляване на финансовите затруднения

Работим и живеем в една банкрутирала община, заяви кметът на Видин Герго Гергов на пресконференция на 14.11.2011 г. и пое ангажимент за изготвянето на план, чрез изпълнението на който в най-кратки срокове да се постигне нормализирането и адекватното функциониране на всички общински дейности. Герго Гергов обобщи резултатите от извършените проверки и изготвянето на счетоводен баланс, касаещ финансовото състояние, активите и пасивите на общината към този момент. Над 6 500 000 лева са необходими, за да се вдигнат запорите върху сметките на общината. „За да излезем от тежката ситуация се изискват редица мерки, които ще бъдат предприети в рамките на тази и следващата работна седмица -  подчерта Гергов. -Анализите показват, че Община Видин, подкрепена от Общински съвет – Видин,  може да излезе от финансовата криза, в която се намира на този етап”. В рамките на месец и половина бихме могли да преодолеем зарудненията по изплащане на задълженията ни като община и да влезем в един нормален погасителен план, оставяйки резерв за европейските фондове. Едва след това, лично като кмет на Община Видин ще водя разговори с правителството и ще аргументирам исканията си за финансова помощ. Няма да се моля да ни платят тока, това е несериозно. Не се съмнявам, че ще получим подкрепата на правителството, защото когато човек иска аргументирано, той не се надява да получи помощ, а я получава”.    Въпреки финансовите затруднения, Община Видин е напълно подготвена за зимния сезон, подчерта на пресконференцията Гергов. Издадена е заповед за организиране на снегопочистването на цялата територия. Подсигурени са необходимите за целта материали, техниката за снегопочистване е в готовност.   „Фирмата концесионер „Титан АС” ще продължи да отговаря за снегопочистването изцяло в града, както е разписано по договор с Община Видин”, заяви Герго Гергов. По думите му фирма „Видапътстрой” ще поеме почистването на общинската пътна мрежа между населените места. Предстои подписването на договорите с фирми и лица, които ще се ангажират с почистването на селата през зимния период.    На пресконференцията бе представена и справка за проектите на общината към дата 3 ноември. „Шест проекта са в процес на изпълнение, други са депозирани по съответните отворени схеми към министерствата, по трети предстои сключване на договори”, съобщи Албена Начева – началник-отдел „Координация на програми и проекти”. Сред приоритетните проекти на общината е и този за изграждане на десетки жилища за социално слаби семейства. „По този проект ще бъдат изградени 30 нови жилища, а други 50 ще се ремонтират основно”, каза Иванела Андреева – секретар на общината. В момента се подготвят техническите задания за строителните дейности. Андреева уточни, че до 1 март 2012 г. трябва да е подготвена цялата документация за кандидатстване. Стойността на проектното предложение е  4 милиона лева. Ремонтните дейности по булевард „Панония” също се изпълняват според изискванията на общината, съобщи Гергов. Лявото платно е напълно завършено, положени са двата слоя асфалт. В дясната половина в момента се полага изравнителният слой.

 
X