ENG | BG

close
close
 

Общината ремонтира стълб за улично осветление по сигнал на граждани   Сигналът беше получен чрез платформата „Кмете, виж!“ на 9 април. Стълбът се намира в близост до бл. 5 на ж.к. „Гео Милев“ във Видин. Незабавно служители от звено „Поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения общинска собственост“ към Общината отидоха на място и установиха повредата. Веднага бяха взети необходимите мерки тя да бъде отстранена, като беше извършен ремонт за изправяне на стълба и предотвратяване опасността от инциденти. 
X