ENG | BG

close
close
 

Председателят на Общински съвет – Видин, г-н Генади Велков свиква извънредно заседание на Общински съвет - Видин на 09.07.2019 г.

Председателят на Общински съвет – Видин, г-н Генади Велков свиква извънредно заседание на Общински съвет - Видин на 09.07.2019г., от 09.00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Видин.

Проект на дневен ред за заседанието на Общински съвет - Видин

 
X