ENG | BG

close
close
 

Във Видин предоставят безплатно дръвчета за залесяване ... The town of Vidin provides trees for reforestation for free

Община Видин стартира инициативата за безплатно предоставяне на населението на посадъчен материал /дървета и храсти/ за облагородяване на общински озеленени площи. Видовият състав на фиданките е липа и ясен, а на храстите – симфорикарпос, майски сняг и форзиция. Предоставянето на посадъчен материал ще се извърши след предварителна заявка на телефони: 601 443 и 601 650 – фирма “Еко-Титан” ЕООД. Желаещите граждани могат да получат и професионална консултация за засаждане на посадъчния материал и оформяне на озеленената площ.    Vidin launched the free supply of the population of seedlings / trees and shrubs / finishing for municipal green areas. The species composition of saplings is lime and ash, and shrubs - simforikarpos, May forzitsiya snow. The provision of planting material will be made after a preliminary inquiry by phone: 601 443 and 601 650 - "Eco-Titan" LTD. To citizens can receive professional advice on planting seedlings and trimming the green area.   dfgsfdhsdfhsdfg

 
X