ENG | BG

close
close
 

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА 14 ОБЩИНСКИ СГРАДИ В ОБЩИНА ВИДИН

Договор

Информация за освобождаване на банкова и парични гаранции

Информация за сключен договор

Протокол 2

Протокол 3

Решение

Писмо за отваряне на ценови оферти

Протокол №1

Таблица към Протокол № 1

Отговори на въпроси

Отговор на въпрос

Документация

Обявление

Решение

Приложения

 
X