ENG | BG

close
close
 

Избор за изпълнител на СМР за Зелена и достъпна градска среда

Информация за платени суми

Информация за сключен договор

Писмо до участници

Отговори до участници в откритата процедура

Писмо до участници в откритата процедура

До участници в откритата поръчка

Документация

Обявление и Решение

Класьор 1 – Електро и трасировъчни данни на стълбовете

1

2

3

4

5

6

7

Разрешение за строеж

1

Инвестиционен проект 1

Еднолинейна схема за шкаф за управление ТУО

1

Инвестиционен проект 2

1

Инвестиционен проект 3

1

Инвестиционен проект 4

1

Инвестиционен проект 5

1

Инвестиционен проект 6

1

Инвестиционен проект 7

1

Инвестиционен проект 8

Инвестиционен проект 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Ситуция

Класьор 2 – Ровът – Вертикална планировка

1

2

3

4

5

7

8

10

Скица на поземлен имот

Скица на поземлен имот

Класьор 3 – Ровът – Инженерна геология, водоснабдяване и канализация, пожарна безопастност

1

Удостоверение

1

2

3

4

Обяснителна записка

5

Обяснителна записка

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Обяснителна записка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Обяснителна записка

Обяснителна записка

1

2

Обяснителна записка

Класьор 4 – Ровът – Ландшафтна архитектура

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Класьор 5 – Реконструкция улично осветление

Геодезическо заснемане 1

Полярна Геодезическа снимка

Геодезическо заснемане 2

Геодезическо заснемане 3

Геодезическо заснемане 4

Геодезическо заснемане 5

Геодезическо

Инвестиционен проект

Класьор 6 – Реконструкция улично осветление

1

2

3

4

5

6

Инвестиционен проект

1

Инвестиционен проект

1

Инвестиционен проект

скица

Инвестиционен проект

1

Инвестиционен проект

1

Инвестиционен проект

1

Инвестиционен проект

1

Инвестиционен проект

1

Инвестиционен проект

 
X