ENG | BG

close
close
 

Избор на изпълнител за извършване на ремонт на улици, на общинска пътна мрежа и на улици на населените места на територията на Община Видин 2014

Информация за изпълнение на договор

Информация за сключен договор

Отваряне на ценови оферти

Приложение

Решение

Обявление

Образци

Документация

 
X