ENG | BG

close
close
 

Изготвяне на инвестиционни проекти за 7 обекта по проект - Видин в следващия програмен период

Информация за освобождаване на парична гаранция

ИНФОРМАЦИЯ за Плащанията на изпълнителя ДЗЗД „СИК В” – гр.София

Информация за изпълнението за договор на обществена поръчка

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
„ВИДИН В СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД”

Презентация

Информация за сключен договор

Отваряне на ценови оферти

Документация

Документацията ще бъде достъпна до 18.07.2014г. 17:00ч.

Обявление

Решение

Енергиини паспорти

Технически паспорти

Визи за проектиране

 
X