ENG | BG

close
close
 

Повишаване на квалификацията на служителите на общинска администрация Видин

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка.

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено авансово плащане

Информация за освободени гаранции

Информация за сключен договор

Договор

Договор информираност и публичност

Договор за изпълнение

Протокол и Решение

Протокол №2

Протокол №1

Раздел 6 приложения и образци

Отговори

Документация

Обявление

Решение

 
X