ENG | BG

close
close
 

Подготовка, комплектоване и последващо управление на проект Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури в Община Видин

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подготовка, комплектоване и последващо управление на проект „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури в Община Видин”.

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

 
X