ENG | BG

close
close
 

Провеждане на специализирани обучения по проект - Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Видин

Уведомление

Документация

Образец №1

Образец №2

Образец №3.1

Образец №3.2

Образец №4

Образец №5

Образец №6

Образец №7

Образец №8

Образец №9

Образец №10

Образец №11

Образец №12

Покана

Проект на договор

Техническа спецификация

 
X