ENG | BG

close
close
 

Рехабилитация на водопроводнатата мрежа, реконструкция и разширение на канализационната мрежа на гр Видин

Обявление за възложена поръчка

Отваряне на оферти

Документация

Т О М I

ТОМ  II

Отговори 1

Отговори 2

Отговори 3

Отговори 4

Отговори 5

Отговори 6

Отговори 7

Отговори 8

Отговори 9

Отговори 10

Отговори 11

Решение за промяна

 
X