ENG | BG

close
close
 

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СЕЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВИДИН ИЗВЪН ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

Писмо до участници

Документация

Приложения

Обявление

Решение

 
X